Детската ясла и градина приема деца на възраст от 12-месеца до 6 години, разделени в  четири възрастови групи:

  • "Звездички" -  яслена група за деца от 12-месеца до 2 години;
  • "Слънчица" -  градинска груоа за деца от 2 до 2,5 години.
  • "Врабчета" - градинска група за деца от 2,5 до 3 години
  • "Пеперуди" - градинска група за деца от 3 до 4 години
  • "Патиланци 1" - градинска група за деца от 4 до 5 години
  • "Патиланци 2" - предучилищна група 5 - 6 години

 Приемът се осъществява в следните стъпки:


1. Провеждане на среща с директора с цел запознаване на родителите с материалната база, персонала, правилата за вътрешен ред и    получаване на други допълнителни разяснения.
2. Попълване на необходимите документи за прием в детската ясла или градина.
3. Сключване на договор за образователна услуга и превеждане на първа такса по договора.
4. Представяне на необходимите медицински документи за постъпване в детската ясла или градина.  


Необходими медицински докумени за постъпване в детска ясла и градина “Куест”

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба N15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. (ДВ, бр. 45 от 2005 г.)
5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болни.

 

 

 

 

 

 

В партньорство с

August-Hermann-France Grundschule Lemgo, Deutschland

Подкрепяни от
International Women`s Club

ACSI Logo noTag 4c

EurECA logo

Aiesec

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…