FILE3824

  • Подготвителна група за пет- и шестгодишни деца;
  • I до VII клас;
  • Малки класове с максимум 12 деца и индивидуален подход към всеки;
  • Засилено изучаване на английски език с учител с англоговорящ;
  • Футбол;
  • Шахмат;
  • Музика и пиано;
  • Рисуване;
  • Редица извънкласни и образователни занимания.

Основно училище “Куест” е създадено преди  пет години в отговор на нуждата от качествено образование в сигурна, духовна и градивна среда, което насърчава любознателността, творчеството и индивидуализма на децата. А класовете с малко на брой деца допринасят за по-голям индивидуален подход към всяко дете.

IMAG4586 В"Куест" се обучават деца от различни националности, култури и произход. За тях всеки учебен ден предоставя нови възможности за обогатяване на знанията, за разпалване любовта към четенето, за изграждане на критично мислене и разбиране на света. Децата опознават себе си и другите в атмосфера на насърчение и толерантност, израстват като мислещи млади хора с добро самочувствие и висока самооценка. Учениците на ЧОУ "Куест" вземат участие в различни благотворителни проекти и разнообразни образователни дейности като дни на здравословното хранене, ден на бащата, ден на християнското семейство и редица други. Това, заедно с участието им в училищни събития по повод различни празници, дава на възпитаниците на ЧОУ "Куест" практичeски умения за работа в екип, развива техните дарби и таланти и спомага за усъвършенстване на социалните им умения.

Учениците на училище "Куест" растат високообразовани и будни млади хора с помощта на богатата образователна програма, предлагана в училището според нуждите и интересите на всяко дете. За това свидетелстват както участието на учениците в благотворителни инициативи, така и постигнатия от тях среден успех от 5,51 през последните три години.

FILE3859Учителите в ЧОУ "Куест" са високообразовани тесни и широки специалисти, обучени да подхождат с внимание и търпение към специфичните нужди на всеки ученик.

Преподавателите в училище "Куест" насърчават своите ученици сами да изследват света, изхождайки от убеждението, че ученето е динамичен процес. За учениците е важно да бъдат активно въвлечени в него. Нашите учители създават позитивна творческа среда, съумяват да създадат у учениците интерес към ученето,  вдъхновяват ги за стремеж към високи академични постижения, вдъхват увереност в способностите на всеки ученик и го насърчават да твори.

Учениците в ЧОУ "Куест" биват активно стимулирани да взаимодействат помежду си посредством въвличането им в групови задачи. Уроците в училището се преподават с интерактивни методи, при които децата са въвлечени в урока, за да го почувстват, разберат и придобият практически умения. Това се прави с цел постигане на максимално ниво на разбиране и запаметяване на учебния материал. Така учениците на училище "Куест" работят лесно, чувстват се спокойни,оценени и учат с устрем и желание, като знаят крайната цел.

FILE3835Между учениците, персонала и родителите на ЧОУ "Куест" има уважение, толерантност и екипност. Родителите са ценни партьори в образователния процес, спокойни са за безопасността и развитието на своите деца, а общуването им с учителите е открито и ежедневно.

Знанието в Частно основно училище “Куест” се преподава с много творчество и посредством разнообразни, интерактивни методи, което прави материала разбираем и запомнящ се от всички деца. Така ученето става незабравимо приключение!

Годишната такса е за обучението по програма на Министерството на образованието и науката за съответния клас и е в рамер на:
•    5900 лева за ученици от I до IV клас;  •    6300 лева за ученици от V до VII клас.

10% намаление от таксата за второ дете!

Можете да научите повече в менюто "Основно училище" - "Такси"

За нас знанието е приключение!

 

 

 

 

 

 

В партньорство с

August-Hermann-France Grundschule Lemgo, Deutschland

Подкрепяни от
International Women`s Club

ACSI Logo noTag 4c

EurECA logo

Aiesec

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…