proekti romski decaОт 2016 г. до 2018 г. образователен комплекс „Куест“ е включен в европейската програма „Еразъм“ и работи в партньорство с училище August-Hermann-France Grundschule Lemgo  град Лемго, Германия.

Двете училища си партнират в обмяната на опит в работа с деца, обменят учебни материали и добри образователни практики.

От 2010 г. до 2012 г. Образователен комплекс “Куест” е част от  двегодишна експериментална програма по музейно възпитание на Военно-историческия музей, наречена “Здравей, музей!”.


Нейната цел е обогатяване знанията на децата по българска история и изграждане на тяхното национално чувство.

От септември 2011г. до настоящия момент училищния екип е въвлечен в авторски проект, наречен „Намерен“, който е насочен към работа с деца от институции, лишени от родителска грижа.

Всеки ден с осигурен от училището транспорт се вземат съответните деца от институциите, които отговарят на определени изисквания за академична подготовка и емоционална готовност за училище, и се транспортират до училището, за да прекарат в него учебния ден.

Там децата се обучават, развиват се техните дарби и таланти, като успоредно със запълване на образователните им нужди, училищният екип се стреми да запълни и техните емоционални нужди, за да ги изгради като пълноценни личности.

За тази своя дейност в две последователни години – 2015 г. и 2016 г. - училището е удостоено с приз „Скритото добро“ на Софийска община.

ptoject elderly newПрез септември 2011 г. училището стартира и друг авторски проект, наречен „Приятелство без граници“, в рамките на който учениците и персонала на училището посещават дом за възрастни слепи хора в София по повод различни празници и събития.

При всяко свое посещение децата носят подаръци на възрастните хора, изнасят им концерти, общуват активно с тях с искреното желание да разнообразят и направят малко по-лесен и весел живота на хората в дома.

От септември 2011 г. училището работи и по друг свой проект, тясно свързан с образованието на ромски деца, които са преживели тежко отхвърляне и дискриминация в други училища.

Учителският екип работи активно в сферите на дефицит на децата, стремейки се да повиши академичните им познания и да подпомогне преодоляването на поведенческите им проблеми. 

 

 

 

 

 

 

В партньорство с

August-Hermann-France Grundschule Lemgo, Deutschland

Подкрепяни от
International Women`s Club

ACSI Logo noTag 4c

EurECA logo

Aiesec

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…