Важни дати

15.09.20г. – Откриване на учебната година

22.09.20г. – Неучебен и неработен ден

30.10.202020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – Есенна ваканция

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – Коледна ваканция

30.01.2021 г. – 03.02.2021 г.вкл. – Междусрочна ваканция

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – Пролетна ваканция

25.05.21г. – Неучебен ден

31.05.2021 г. – край на учебната година за I – III клас
14.06.2021 г. – край на учебната година за IV – VI клас

30.06.2021 – край на учебната година за VII клас