Важни дати

15.09.2021 г. – Откриване на учебната година

22.09.2021 г. – Неучебен и неработен ден

30.10.202021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – Есенна ваканция

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – Коледна ваканция

01.02.2022 г.вкл. – Междусрочна ваканция

02.02.2022 г. – Начало на втори учебен срок

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – Пролетна ваканция

25.05.2022 г. – Неучебен ден

31.05.2022 г. – край на учебната година за I – III клас
15.06.2022 г. – край на учебната година за IV – VI клас

30.06.2022 г. – край на учебната година за VII клас