Важни дати

16.09.19г. – Откриване на учебната година

23.09.19г. – Неучебен и неработен ден

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – Есенна ваканция

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – Коледна ваканция

05.02.2020 г. – Междусрочна ваканция

10.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – Пролетна ваканция

25.05.20г. – Неучебен ден

29.05.2020 г. – край на учебната година за I – III клас
16.06.2020 г. – край на учебната година за IV – VI клас