• За деца от 12 месеца до 6-годишна възраст;
  • Висококвалифициран и загрижен екип от специалисти;
  • Английски език;
  • Разнообразни, допълнителни и забавни занимания;
  • Арт-уърк
  • Футбол
  • За деца от 5 до 6/7г. – Вокало пеене
  • За деца от 4 до 6/7г. – Рисуване;
  • За деца от 4 до 6/7г. – Танци
  • За деца от 4 до 6/7г. – Роботика
  • За деца от 4 до 6/7г – Уроци по пиано

Детска ясла и градина “Куест” има дългогодишен опит и традиции в грижата за деца от 1 до 6-годишна възраст. Екипът от висококвалифицирани специалисти, полагащ грижи за малките  възпитаници, е посветен на работата си и знае, че децата имат нужда от топлина и приемане. Основна цел на преподавателите в “Куест Академи” е да вдъхнат у децата усещането, че посещават един свой втори дом.

В детската ясла и градина децата опознават красотата на заобикалящия ги свят. Сред своите малки приятели те попадат в социална среда, сформираща у тях редица важни качества и даваща им възможност да придобият нови навици, умения и знания за цял живот. Научаваме децата  да се самообслужват, да споделят, да са внимателни към другите, да връщат нещата там, откъдето са ги взели, да споделят чувствата си, с което постепенно се превръщат в самостоятелни личности. Съответно у тях се насърчава любознателността, откривателския дух в творчеството, а задаваните въпроси са винаги добре дошли, като към всяко дете се подхожда с лична грижа и това спомага оформянето на индивидуалността му.

Родителите са ценни партньори в цялата тази “образователна машина”, споделяйки ни какво е важно и ценно за тях. А за нас е приоритет да бъдат спокойни за безопасността и развитието на своите деца, и общуването им с учителите да бъде открито. С тях се осъществява ежедневна комуникация посредством личен контакт или писма, описващи активността, поведението и живота на детето през деня. Също така осъществяваме и официални родителски срещи.

Педагогическият екип се грижи с много любов и посветеност за цялостното развитие на своите малки възпитаници, а детската ясла и градина се превръщат в място за незабравими спомени.