Екип

Юлия Аткова
Юлия АтковаДиректор, учител етика и толерантност и творчески дейности
Симона Ганчева
Симона Ганчеваучител по религия, класен ръководител на V клас
Силвана Кралчева-Костова
Силвана Кралчева-Костованачален учител, учител по английски език, класен на III клас
Христина Николова
Христина Николованачален учител, учител по география, класен на II клас
Елица Кокончева
Елица Кокончеваначален учител, учител по религия, учител по англйски език, класен ръководител на IV клас
Диана Иванова
Диана Иванова начален учител, класен на I клас, учител по английски и технологии и предприемачество
Станислава Тренчева
Станислава Тренчеваучител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда
Никола Чолаков
Никола Чолаков учител по математика
Снежана Кисьова
Снежана Кисьоваучител по български език и литература , музика и танци
Милена Цветкова
Милена Цветкова учител детска градина
Красимир Дечев
Красимир Дечевучител детска градина, музикален педагог
Илмас Мустафов
Илмас Мустафов учите по история и информационни техонологии
Мира Станева
Мира Станеваучител детска градина
Марио Петров
Марио Петровучител детска градина, логопед
Криста Аткова
Криста Атковаглавен учител по английски език
Кристина Тенова
Кристина Тенова технически организатор - детка градина
Тодор Кочев
Тодор Кочев учител по география, класен ръководител на VI клас
Зорка Гущерова
Зорка Гущерова учител детска градина
Карина Тонова
Карина Тонова учител детска градина