Екип

Юлия Аткова
Юлия АтковаДиректор, учител етика и толерантност и творчески дейности
Симона Ганчева
Симона Ганчеваучител по религия, технологии и предприемачество, класен ръководител на VII клас
Силвана Кралчева-Костова
Силвана Кралчева-Костованачален учител, класен на II клас
Христина Николова
Христина Николованачален учител, учител по география, класен на I клас
Елица Кокончева
Елица Кокончеваначален учител, учител по религия, учител по англйски език, класен ръководител на III клас
Нанси Здравкова
Нанси Здравкованачален учител, учител по музика, класен на IV клас
Станислава Тренчева
Станислава Тренчеваучител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда
Владислав Борисов
Владислав Борисовучител по фичическо възпитание и спорт, треньор по футбол и спортни дейности
Николай Владимиров
Николай Владимировактьор, преподавател по актьорско майсторство
Недка Николова
Недка Николоваучител детска градина
Красимир Дечев
Красимир Дечевучител детска градина, музикален педагог
Александър Константинов
Александър Константиновучител по музика, изобразителни изкуства, етика и толерантност, шах, класен ръководител VI клас
Мира Станева
Мира Станеваучител детска градина
Марио Петров
Марио Петровучител детска градина, логопед
Криста Аткова
Криста Атковаглавен учител по английски език
Даниела Рогачева
Даниела Рогачеваучител детска градина, специалист изправителна гимнастика и спорт
Мария Вълкова
Мария Вълковаучител по история и география, класен ръководител на V клас
Д-р Яница Маринова
Д-р Яница Мариноваглавен учител детска градина