Екип

Юлия Аткова
Юлия АтковаДиректор, учител етика и толерантност и творчески дейности
Симона Ганчева
Симона Ганчеваучител по религия, класен ръководител на VI клас
Силвана Кралчева-Костова
Силвана Кралчева-Костованачален учител, учител по английски език, класен ръководител на IV клас
Христина Симеонова
Христина Симеонованачален учител, учител по компютърно моделиране, класен ръководител на III клас
Елица Кокончева
Елица Кокончеваначален учител, учител по религия, учител по англйски език, класен ръководител на I клас
Диана Иванова
Диана Иванова начален учител, класен ръководител на II клас, учител по английски и технологии и предприемачество
Катарина Арсов
Катарина Арсов учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и физика
Лъчезар Каишев
Лъчезар Каишевучител по математика
Татяна Георгиева
Татяна Георгиева учител по български език и литература, класен ръководител на V клас
Светослава Божилова
Светослава Божиловаучител по история и география
Криста Аткова
Криста Атковаглавен учител по английски език, учител по музика, класен ръководител на VII клас
Есин Саид
Есин Саидучител по ФВС, спортни дейности и информационни технологии
Мира Станева
Мира Станеваучител ПГ
Красимира Георгиева
Красимира Георгиева учител креативни дейности, възпитател детска градина
Красимир Дечев
Красимир Дечевучител детска градина, музикален педагог
Марио Петров
Марио Петровучител ПГ, логопед, учител по английски език
Милена Цветкова
Милена Цветкова учител детска градина
Зорка Гущерова
Зорка Гущерова учител детска градина
Камелия Желева
Камелия Желевапсихолог и учител детска градина
Милена Петрова
Милена Петрова учител детска градина
Невин Исмаилова
Невин Исмаилова възпитател яслена група
Силвия Колева
Силвия Колева възпитател яслена група
Радостина Петрова
Радостина Петрова помощник възпитател яслени групи
Моника Иванова
Моника Иванова помощник възпитател яслени групи
Асен Тасев
Асен Тасев учител креативни дейности детска градина и училище
Маргарита Петрова
Маргарита Петрова учител занимания по интереси и креативни дейности
Марта Цветкова
Марта Цветкова вокален педагог, учител по музика
Розалия Желева
Розалия Желева педагогически съветник