Екип

Юлия Аткова
Юлия АтковаДиректор, учител етика и толерантност и творчески дейности
Симона Ганчева
Симона Ганчеваучител по религия, класен ръководител на VII клас
Силвана Кралчева-Костова
Силвана Кралчева-Костованачален учител, учител по английски език
Христина Симеонова
Христина Симеонованачален учител, учител по компютърно моделиране, класен ръководител на IV клас
Елица Кокончева
Елица Кокончеваначален учител, учител по религия, учител по английски език, класен ръководител на II клас
Диана Иванова
Диана Иванова начален учител, учител по английски
Бранимира Станчева
Бранимира Станчева учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и физика
Лъчезар Каишев
Лъчезар Каишевучител по математика
Татяна Георгиева
Татяна Георгиева учител по български език и литература, класен ръководител на VI клас
Светослава Божилова
Светослава Божиловаучител по история и география, класен ръководител на V клас
Криста Аткова
Криста Атковаглавен учител по английски език, учител по музика
Есин Саид
Есин Саидучител по ФВС, спортни дейности и компютърно моделиране и информационни технологии
Мира Станева
Мира Станеваучител ПГ
Красимира Георгиева
Красимира Георгиева учител креативни дейности, възпитател детска градина
Красимир Дечев
Красимир Дечевучител детска градина, музикален педагог
Марио Петров
Марио Петровучител ПГ, логопед, учител по английски език
Милена Цветкова
Милена Цветкова учител детска градина
Зорка Гущерова
Зорка Гущерова учител детска градина
Камелия Желева
Камелия Желевапсихолог и учител детска градина
Милена Петрова
Милена Петрова учител детска градина
Невин Исмаилова
Невин Исмаилова възпитател яслена група
Силвия Колева
Силвия Колева възпитател яслена група
Моника Иванова
Моника Иванова помощник възпитател яслени групи
Ели Пашова
Ели Пашова учител начален етап и занимания по интереси
Асен Тасев
Асен Тасев учител креативни дейности детска градина и училище
Маргарита Петрова
Маргарита Петрова учител занимания по интереси и креативни дейности
Мария Атанасова
Мария Атанасова учител начален етап и занимания по интереси
Гергана Варсанова
Гергана Варсановаучител начален етап, класен ръководител на първи клас