Мисия и ценности

Мисия:

Подготвяме личностите, които ще променят света!

Личностите на утрешния ден са хора, разбиращи събитията днес и гледащи с идея за промяна в бъдещето.

Мисията на педагогическия екип на Училище и детска градина “Куест” е да създаде такава стимулираща и сигурна атмосфера, в която децата да постигат високи академични резултати и успоредно с това у тях да се изгражда критично мислене, да се развиват дарбите и талантите им, да се спомага създаването на висока самооценка и здраво самочувствие.

На ежедневна основа децата се насърчават да бъдат себе си, да обичат другите и да се наслаждават на живота.

Възпитаниците на ЧОУ „Куест“ растат щастливи и образовани млади личности, с добро разбиране на света и с уважение и приемане на разичията между хората.

Успоредно с придобиването на качествени академични знания според инидивидуалните нужди на всяко дете, на учениците се предоставя възможност да участват в благотворителни инициативи, да изградят увереност за говорене пред хора и сценично поведение, насърчават се да поемат отговорност и да бъдат проактивни, обучават се на социални умения.

Така те се превръщат в личности, които ще оставят своя позитивна следа в историята и в които на ежедневна основа се влагат следните ценности:

Честност – Ние обичаме истината и сме открити във всичките си действия

Толерантност – Ние разбираме, че хората са различни и ги уважаваме в тяхното различие

Отговорност – Ние се учим да постъпваме правилно и да поемаме отговорност за нашите думи и действия

Инициативност – Ние знаем, че промяната зависи от нас, и сме активни личности

Състрадание – Ние сме състрадателни към другите без значение нашите различия, религия, социален статус и култура