Организация на учебния процес

Целодневно обучение от 8:30 ч. до 18:00 часа;

Основен блок предмети, извънкласни занимания, време за самоподготовка и отдих.

Организацията на учебния процес в ЧОУ “Куест” е целодневна и протича от 8:30 часа до 18:00 часа. В нея се включва провеждането на учебните занятия както и занималнята, осигуряваща подготовка на домашните работи, провеждане на извънкласни занимания и свободно време за отдих.

 

През периода между 16:20 часа и 18:00 часа учениците имат възможност да се включат в разнообразни извънкласни дейности по свой избор като шах, танци, пиано, футбол, вокално пеене, театрално изкуство.

Тези деца, които предпочитат, могат да използват това време за занимания по интереси или допълнителна самоподготовка.

Учебната година в ЧОУ “Куест” започва на 15 септември и завършва съответно в края на май или средата или края на юни според класа на ученика.

Ваканциите са есенна, Коледна, зимна, пролетна и лятна и се провеждат във времеви периоди, определени със заповед на Министъра на образованието и науката за всяка учебна година.

През лятната ваканция учениците могат да посещават Лятното училище на “Куест”.

В допълнение към учебния процес, през учебната година се провеждат лагери, обучителни екскурзии или събития извън училището.

 

• Ски училище – по време на което децата се учат да карат ски или сноуборд.

Учениците са ангажирани и в редица проекти, разходки и екскурзии сред природата, а всеки национален празник се отбелязва с посещение на музей или историческа забележителност.