Организация на учебния процес

Целодневно обучение от 8:30 ч. до 18:00 часа;

Основен блок предмети, извънкласни занимания, време за самоподготовка и отдих.

Организацията на учебния процес в ЧОУ “Куест” е целодневна и протича от 8:30 часа до 18:00 часа. В нея се включва провеждането на учебните занятия, часове за самоподготовка , провеждане на извънкласни занимания, занимания по интереси и свободно време за отдих.

През периода между 16:20 часа и 18:00 часа учениците имат възможност да се включат в разнообразни извънкласни дейности по свой избор като: танци, пиано, футбол, вокално пеене, театрално изкуство.

Тези деца, които предпочитат, могат да използват това време за занимания по интереси или допълнителна самоподготовка.

Учебната година в ЧОУ “Куест” започва на 15 септември и завършва съответно в края на май или средата или края на юни според класа на ученика.

Ваканциите са есенна, Коледна, зимна, пролетна и лятна и се провеждат във времеви периоди, определени със заповед на Министъра на образованието и науката за всяка учебна година.

През лятната ваканция учениците могат да посещават Лятното училище на “Куест”.

В допълнение към учебния процес, през учебната година се провеждат посещения на музеи, обучителни екскурзии или събития извън училището.

 

• Ски училище – по време на което децата се учат да карат ски или сноуборд.

Учениците са ангажирани и в редица проекти, разходки и екскурзии сред природата, а всеки национален празник се отбелязва с посещение на музей или историческа забележителност.