Програма

 • одобрени от МОН помагала;
 • допълнителни занимания по интереси като, пиано, актьорско майсторство, танци, футбол и други.

Сред много смях, игри и забавления в детската ясла и градина децата опознават света, който ги заобикаля, научават се да го обичат и да се грижат за него. С любов, насърчение и индивидуален подход учителите изграждат у децата увереност в техните способности и таланти и полагат основа за по-нататъшното им развитие.

Децата се обучават по одобрени от Министерството на образованието и науката учебни помагала, специално разработени и специфично избрани според нуждите им с оглед тяхното най-добро социално, езиково, интелектуално, емоционално и физическо развитие. 

Малките възпитаници са въвлечени в занимания по български език, математика, английски език, околна действителност, прородна и обществена среда, творчество, музика и физическа култура. Заедно със задължителните дейности, малчуганите откриват и разгръщат своя потенциал посредством допълнителни занимания по интереси като плуване, пиано, актьорско майсторство, балет, народни и латино танци и други. За децата се организират и много игри, разходки и екскурзии сред природата.

По този начин в градината се работи целенасочено и активно за:

 • изграждане на умения за самообслужване;
 • активизиране и обогатяване речника на детето;
 • изграждане на социални и комуникативни умения;
 • положително възпитание и поведение в обществото;
 • развиване на интелекта и индивидуалността на детето;
 • полагане основите на математическите знания;
 • развиване интерес към света наоколо;
 • изграждане на музикална култура;
 • грижа за балансирано физическо развитие.

В допълнение към учебния процес, през учебната година се провеждат два лагера:

 • Летен лагер – по време на който децата са активно въвлечени в разнообразни занимания, игри и разходки на открито.
 • Ски училище – по време на което децата се учат да карат ски или сноуборд.

Децата при нас растат здрави и щастливи!