Ние от лятно училище ,,Куест“ имахме възможност да се докоснем до интересния свят на физиката и химията. Установихме, че силите на триене не може да ги пребори дори мощността на БТР. Научихме чрез експерименти, че сапунената ципа е 5000 пъти по-тънка от човешкия косъм, но в същото време е изключително здрава. Присъствахме на демонстрация, с която открихме че химичните експерименти са много забавни, но… понякога не приключват по очаквания начин. Наблюдаваните опити ни предизвикаха да сме още по-любопитни към заобикалящия ни свят!