1. Въведение

ЧОУ „Куест“ с ЕИК: 204686196 и адрес на управление: София жк “Младост” 1, ул. “Димитър Доспевски” 9 е администратор на лични данни на физически лица във връзка с услугите, които предоставя чрез сайта си questacademy.bg:

 • образователни услуги в детска градина и основно училище.

Това изисква събиране на данни за клиентите в съответствие с:

 • отговаряне на запитванията, постъпили посредством формата за контакти или имейл.

Това изисква попълване на име и имейл на лицето в полетата за формата за контакти.

Затова в съответствие:

 • със законовите разпоредби и в частност с:

Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламент 2016/679).
и
– Закона за защита на личните данни, както и

 • желанието ни да Ви дадем максимална сигурност и контрол над личните данни, които ни предоставяте,

Ви информираме за нашата политика как събираме, обработваме, споделяме с трети страни и защитаваме личните Ви данни.

Приложимите канали за задаване на въпроси по настоящата Политика са тези посочени в секция контакти на Сайта (виж).

Ще ви помолим да отделите няколко минути и да я прочетете. Изключително важно е да знаете как се ползват вашите лични данни и каква законова защита имате.

 1. Обхват на събираните и съхранявани лични данни на физически лица

ЧОУ „Куест“ събира, съхранява и обработва лични данни на:
• потребители използващи формата за запитвания  – личен имейл и име на лицето отправило запитването

 1. Цели за събиране и съхраняване на лични данни

Събираните, съхраняваните и обработваните лични данни чрез сайта questacademy.bg са минимално изискуемите и са въз основа на:

 1. Съгласие относно данни за:
  • Име от страна на клиентите. По този начин се постига по-добра оперативна комуникация с клиентите при отговор на запитването . Съгласието се дава по време на попълване на данни за поръчката в контактната форма.
  • имейл за отговор на запитването. Основанието за събиране и съхраняване е деклариране на съгласие от ползвателя.

Посочените лични данни на физически лица се събират, съхраняват и ползват от администратора единствено във връзка с изброените по-горе цели и основания.

 1. Съхраняване, споделяне и обработване на данни, включително и от трети лица


4.1. При физически лица – ползватели на формата за контакти

При физически лица – ползватели на формата за контакти се събират данни за име и имейл адрес на потребителите.

Съхраняваме данните за имейл адрес на сървъри на:

 • СуперХостинг.БГ ООД

За нас е изключително важно Вашите данни за име и имейл да бъдат добре защитени, затова и сме избрали партньор със силна репутация.

При промяна в доставчика на хостинг решения, ще Ви уведомим своевременно посредством имейл.

До имейлите Ви имат достъп и:

 • външни изпълнители – физически лица (програмисти), развиващи сайта questacademy.bg, както и лица, осъществяващи техническата поддръжка на сайта, с които са сключени договори за конфиденциалност, както и
  • оторизирани служители на ЧОУ Куест.
 1. Сроковете за съхраняване и възможност за заличаване на данните

Сроковете за съхраняване и възможност за заличаване на данните на вашите данни и лицата имащи достъп до тях са както следва:

5.1. При физическите лица – ползватели на формата за контакти

Сроковете за съхраняване на имейл адреса се дефинират изцяло от физическите лица – ползватели формата за контакти и запитвания.

Във всеки един момент, в който лицето желае да изтрием данните му, може да се свърже с нас от контактите, предоставени на сайта ни и ще изтрием имейла и името му от базата данни.

 1. Логове с IP адреси

Пазим логове с IP адресите, от които се влиза в сайта, но не ги свързваме с конкретен потребител към момента. При констатиране на вероятност за ненормирано ползване на платената част от сайта си запазваме правото да започнем да съхраняваме потребителските IP адреси и да ограничаваме достъпа до предварително посочени IP адреси.

При такава промяна ЧОУ Куест се задължава да я обяви в секцията с новини на сайта си, с банер на сайта си или на Фейсбук страницата си.

 1. Пробив в защитата на лични данни и изтичане на информация

При пробив в защитата на лични данни и изтичане на информация администраторът се задължава своевременно в рамките на не повече от 72 часа от констатиране на събитието да уведоми Комисията за защита на личните данни.

 1. Лице, отговарящо за защита на личните данни

Приложимите канали за задаване на въпроси по настоящата политика са тези посочени в секция контакти на сайта (виж), като можете да ги насочите към Камило Коня, заемащ функцията лице, отговарящо за лични данни.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас при въпроси по настоящата политика.